Chân giả tháo khớp hông

Liên hệ

THÁO KHỚP HÁNG LÀ MỨC ĐỘ CẮT CAO NHẤT CỦA CHI DƯỚI, MẤT TOÀN BỘ 3 KHỚP: HÔNG, GỐI VÀ MẮT CÁ.

Mức cắt cụt tháo khớp háng được xem là mức cắt cụt lớn vì liên quan tới nhiều nhóm cơ xung quanh xương chậu. Ở mức cắt cụt này là tháo khớp thực sự của xương đùi từ ổ khớp, toàn bộ chi dưới được tháo bỏ không còn tiếp xúc với xương chậu. Tháo khớp háng không có mỏm cụt để hoạt động như một tay đòn để điều khiển nên vận động rất thấp, khó đạt được những hoạt động chức năng do phải tiêu hao nhiều năng lượng. Hầu hết những người bệnh tháo khớp háng đều lấy lại thăng bằng dễ dàng.