Chân giả tháo khớp gối(trên gối)

Liên hệ

Khi tháo khớp, bác sĩ phẫu thuật không phải cắt phần xương cũng như các nhóm cơ lớn. Vì vậy, tháo khớp gây ít chấn thương một cách đáng kể so với cắt cụt. Nó không làm thay đổi bám tận sinh lý của các cơ đầu gần phía bên bị cắt cụt, vì cấu trúc xương cho bám tận hay bám dính của các nhóm cơ đầu gần vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, sự cân bằng về cơ tốt hơn nhiều trong trường hợp tháo khớp so với phẫu thuật cắt cụt.